Rooms

ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน


- วันอาทิตย์-วันศุกร์ 1,090 บาท/คืน
- วันเสาร์/วันหยุดยาว 1,390 บาท/คืน
พักได้สูงสุด 3 ท่าน ท่านที่ 3 เพิ่ม 300 บาท
สำหรับท่านที่เสริม ทางเราไม่มีเตียงเสริม หมอน ผ้าห่มให้ มีแต่อุปกรณ์อาบน้ำ และอาหารเช้า

ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า และรถรับส่งจากท่าเรือท่าหน้าบ้าน ไม่รวมรถมอเตอร์ไซต์

ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน


- วันอาทิตย์-วันศุกร์ 2,090 บาท/คืน
- วันเสาร์/วันหยุดยาว 2,790 บาท/คืน
พักได้สูงสุด 5 ท่าน ท่านที่ 5 เพิ่ม 300 บาท
สำหรับท่านที่เสริม ทางเราไม่มีเตียงเสริม หมอน ผ้าห่มให้ มีแต่อุปกรณ์อาบน้ำ และอาหารเช้า

ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า และรถรับส่งจากท่าเรือท่าหน้าบ้าน ไม่รวมรถมอเตอร์ไซต์

Top